Bebek Dostu Hastane ve Anne Sütünü Teşvik Programı


Anne sütünü teşvik programları çerçevesinde temel amaç hastane doğumlarını kapsayacak şekilde anneleri doğum öncesi dönemde hazırlamak, doğumdan hemen sonra (ilk yarım saat içinde) emzirmeye başlaması ve hastaneden taburcu olduktan sonra da sağlık personeli tarafından izlenmesi , emzirmeyi en az altı ay sürdürmesi konusunda desteklenmesini sağlamak amacıyla bebek dostu hastaneler geliştirilmiştir. Anne sütünün korunması, emzirmenin desteklenmesi, ve önerilmesi konusunda UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) ortak bildirisi olan başarılı emzirmede on adım, emzirmeyle ilgili temel stratejileri içermektedir. Yapılan son araştırmalara göre bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesinin bebek ölüm ve hastalıklarının azalmasında önemli bir rolünün olduğunu, dolayısıyla anne sütü ile beslenmenin teşvik edilmesinin gerektiğini vurgulamaktadır ve kesinlikle yalancı emzik kullanılmaması önerilir.

 

 

T.C

  SAĞLIK BAKANLIĞI

BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ

ANNE SÜTÜ EMZİRME POLİTİKAMIZ

 

Bayrampaşa Devlet Hastanesi olarak, bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmelerini sağlamak üzere, anne sütünün bebeğin gereksinim duyduğu bütün enerji ve besinleri içermekte olduğu, ayrıca çocuğun algısal ve bilişsel gelişimine katkıda bulunduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, emzirmenin bir norm olarak benimsendiği elverişli ortamlarda bebeğe yaşam için en iyi başlangıç fırsatını tanımak, böylece bebek ölümlerini ve hastalıklarını azaltmak amacıyla bebeklerini ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle besleyebilmeleri için gerekli bilgi, yönlendirme ve desteği annelere sağlamayı taahhüt etmekte ve bu doğrultuda aşağıda belirtile hususlarda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

 • Kurumumuzda çalışan tüm personel ANNE SÜTÜ ile beslenme ve emzirme teknikleri konusunda 15 saat teorik ve 3saat uygulamalı eğitim almaktadır. Bu eğitim 6 ayda bir güncellenir.
 • Gebelerde 32.haftadan itibaren emzirmenin yararı ve yöntemleri konusunda antenatal polikliniğimizde gruplar halinde veya bireysel olarak bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Doğumu izleyen ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için annelere yardımcı olunmaktadır.
 • Anne ile bebeğin 24 saat aynı odada kalmalarını sağlayacak bir uygulamaya başlanmıştır. Hastanemizde ayrıca bebek odası yoktur.
 • Hastanede yatan doğum yapmış annelere doğum servisinde, özel eğitim odasında her gün emzirme ile ilgili doktor, hemşire ve ebe tarafından eğitim verilmektedir.
 • Çocuk polikliniğine başvuran, emzirme dönemindeki annelere de emzirme eğitimi verilmektedir.
 • Bebeklerin ilk 6 ay yalnız anne sütü ile beslenmeleri konusunda teşvik edilmektedir.
 • Anne sütü ile beslenmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi teşvik edilmektedir.
 • Tıbbi nedenlerden dolayı emziremeyen annenin sütünün boşaltılması konusunda yardımcı olunmaktadır.
 • Hastanemizde mama ile ilgili her türlü broşür, ücretsiz numune dağıtımı  vs. gibi reklamlar yasaklanmıştır.
 • Kurumumuzda Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği anne sütü muadillerinin kullanılması ile ilgili uluslar arası yasa temel alınmaktadır.